Pravidla pro rok 2017

Pravidla

(prosíme všechny zúčasněné osoby aby pravidla dodržovali a respektovali)

 • Akce na rok 2017, jsou rozdělena pololetně (leden – červen, září – prosinec) a jsou vyvěšena na webových stránkách Jablíčka dětem včetně termínů. (termíny můžou být z organizačních důvodů změněny)
 • Každá akce bude mít 2-3 týdny předem vyvěšenou pozvánku včetně videa ve znakovém jazyce.
 • Přihlášky je nutné posílat na každou akci zvlášť a vždy po oznámení blížící se akce. Přihlášky se posílají pomocí vyplněného formuláře nebo e-mailem: prihlasky@jablickodetem.cz
 • V případě, že se na akci nemůžete dostavit je zapotřebí se odhlásit z plánované akce e-mailem.
 • Na akce se chodí vždy v uvedený čas, který je uveden v pozvánce.
 • Každé dítě od 1 roku se může přihlásit do programu ,,Jablíčkova karta´´ , je ale povinností na každé akci mít kartu sebou (viz. podmínky používání Jablíčkovi karty).
 • Dítě i rodič na každé akci jsou zdravé bez známek nemoci a svým podpisem stvrzují, potvrzení o bezinfekčnosti. Spolek Jablíčko dětem nenese, žádnou zodpovědnost za nemoc dítěte a rodiče, nemocné děti a rodiče nebudou vpuštěny na akci.
 • Rodiče zodpovídají za své děti, při činnostech spojené s akcí jsou vždy s dítětem.
 • Rodiče, kteří neuhlídají své děti, které se na akci nebudou chovat dobře, budou mít při třech napomenutí, zákaz vstupu na akce po celý rok 2017.
 • Spolek Jablíčko dětem nenese zodpovědnost za dítě.
 • Na akce je zakázáno brát a používat návykové látky (alkohol, drogy apod.), používat oheň či používat ostré a nebezpečné předměty. Platí zákaz kouření v blízkém dosahu dětí i venku.
 • V pronajmutých prostorech je zakázáno odnášet cizí věci, poškozovat předměty, v případě že dojde k poškození nebo úplnému zničení je povinnost tuto skutečnost nahlásit jednomu z členů výboru Jablíčka dětem a uhradit požadovanou částku za opravu či náhradu daného předmětu.

 

Platné od 1.1.2017