Zobrazuji rubriku: Kdo je kdo

Bc. Jana Lapčáková

Zakladatelka a předsedkyně výboru Jablíčko dětem, spolek. Janě v pěti letech diagnostikovali sluchovou vadu, kterou zdědila po svých neslyšících rodičích. Vystudovala bakaláře na Karlově Univerzitě – Husitské teologické fakultě obor Sociální práce. Od roku 2000 pracovala jako dobrovolník v různých organizacích – Pražský spolek neslyšících, Národní rada zdravotně postižených, Organizace naČíst více

Eva Černá

LADISLAV BERAN

Člen výboru, Jablíčko dětem, spolek. Láďa je od  narození těžce nedoslýchavý, otec dvou neslyšících holčiček Elenky, Barunky a Maji. Vystudoval Gymnázium pro sluchově postižené v Ječné a dále studoval rok ČVUT obor elektrotechnika. Nyní pracuji ve firmě Klimak s.r.o. jako THP – logistik. Volný čas nejvíce tráví se svou rodinou.Číst více

Věra Beranová

Členka výboru Jablíčko dětem, spolek. Věra je nedoslýchavá maminka tří neslyšících holčiček Elenky, Barunky a Maji, vystudovala střední pedagogickou školu obor předškolní vzdělávání. V současné době je na mateřské dovolené ale protože má ráda svou práci tak nadále pracuje v organizaci v Tichý svět o.p.s., jako pracovní konzultantka kde pomáhá osobámČíst více

STANISLAV LAPČÁK

Člen výboru, Jablíčko dětem, spolek. Je otcem Jany Lapčákové a v Jablíčku od samého začátku, věnuje se zejména sponzoringu. Pracoval jako zámečník ve firmě NAPAKO, která vyráběla bezpečností vchodové dveře. V současné době, se věnuje kompenzačním pomůckám pro sluchově postižené ve spolupráci s Unii neslyšících Brno.

PETRA KUBÁLKOVÁ

Dobrovolník výboru Jablíčka dětem, spolek. Petra je poslední členkou výboru a je nedoslýchavá maminka usměvavé holčičky Sofinky. Pracovala v tréninkové kavárně s lidmi, kteří měli různé zdravotní postižení. V současné době pracuje na pozici administrativního pracovníka a ve volném čase vypomáhá na akcích Jablíčka

Bc. DENISA LACHMANOVÁ

Dobrovolník výboru Jablíčka dětem, spolek. Denisa studuje na FF UK obor Čeština v komunikaci neslyšících, momentálně je v druhém ročníku magisterského studia. Znakový jazyk se začala učit nástupem na vysokou školu. Baví ji práce s dětmi a s lidmi obecně, proto ji můžete vídat na akcích Jablíčka jako tlumočnici.