Zobrazuji rubriku: Kdo je kdo

Bc. Jana Lapčáková

Zakladatelka a předsedkyně výboru Jablíčko dětem, spolek. Janě v pěti letech diagnostikovali sluchovou vadu, kterou zdědila po svých neslyšících rodičích. Vystudovala bakaláře na Karlově Univerzitě – Husitské teologické fakultě obor Sociální práce. Od roku 2000 pracovala jako dobrovolník v různých organizacích – Pražský spolek neslyšících, Národní rada zdravotně postižených, Organizace naČíst více

PETRA KUBÁLKOVÁ

Místopředsedkyně výboru Jablíčka dětem, spolek. Petra je místopředsedkyně Jablíčka. Je nedoslýchavá maminka usměvavé holčičky Sofinky. Pracovala v tréninkové kavárně s lidmi, kteří měli různé zdravotní postižení. V současné době pracuje na pozici administrativního pracovníka a ve volném čase vypomáhá na akcích Jablíčka.

Eva Černá

LADISLAV BERAN

Člen výboru, Jablíčko dětem, spolek. Láďa je od  narození těžce nedoslýchavý, otec dvou neslyšících holčiček Elenky, Barunky a Maji. Vystudoval Gymnázium pro sluchově postižené v Ječné a dále studoval rok ČVUT obor elektrotechnika. Nyní pracuji ve firmě Klimak s.r.o. jako THP – logistik. Volný čas nejvíce tráví se svou rodinou.Číst více

Věra Beranová

Členka výboru Jablíčko dětem, spolek. Věra je nedoslýchavá maminka tří neslyšících holčiček Elenky, Barunky a Maji, vystudovala střední pedagogickou školu obor předškolní vzdělávání. V současné době je na mateřské dovolené ale protože má ráda svou práci tak nadále pracuje v organizaci v Tichý svět o.p.s., jako pracovní konzultantka kde pomáhá osobámČíst více

STANISLAV LAPČÁK

Člen výboru, Jablíčko dětem, spolek. Je otcem Jany Lapčákové a v Jablíčku od samého začátku, věnuje se zejména sponzoringu. Pracoval jako zámečník ve firmě NAPAKO, která vyráběla bezpečností vchodové dveře. V současné době, se věnuje kompenzačním pomůckám pro sluchově postižené ve spolupráci s Unii neslyšících Brno.

Bc. DENISA LACHMANOVÁ

Dobrovolník výboru Jablíčka dětem, spolek. Denisa studuje na FF UK obor Čeština v komunikaci neslyšících, momentálně je v druhém ročníku magisterského studia. Znakový jazyk se začala učit nástupem na vysokou školu. Baví ji práce s dětmi a s lidmi obecně, proto ji můžete vídat na akcích Jablíčka jako tlumočnici.