Zobrazuji rubriku: Kdo je kdo

Bc. Jana Nováková (Lapčáková)

Zakladatelka a předsedkyně výboru Jablíčko dětem, spolek. Janě v pěti letech diagnostikovali sluchovou vadu, kterou zdědila po svých neslyšících rodičích. Vystudovala bakaláře na Karlově Univerzitě – Husitské teologické fakultě obor Sociální práce. Od roku 2000 pracovala jako dobrovolník v různých organizacích – Pražský spolek neslyšících, Národní rada zdravotně postižených, Organizace naČíst více

PETRA KUBÁLKOVÁ

Místopředsedkyně výboru Jablíčka dětem, spolek. Petra je místopředsedkyně Jablíčka. Je nedoslýchavá maminka usměvavé holčičky Sofinky. Pracovala v tréninkové kavárně s lidmi, kteří měli různé zdravotní postižení. V současné době pracuje na pozici administrativního pracovníka a ve volném čase vypomáhá na akcích Jablíčka.

STANISLAV LAPČÁK

Člen výboru, Jablíčko dětem, spolek. Je otcem Jany Lapčákové a v Jablíčku od samého začátku, věnuje se zejména sponzoringu. Pracoval jako zámečník ve firmě NAPAKO, která vyráběla bezpečností vchodové dveře. V současné době, se věnuje kompenzačním pomůckám pro sluchově postižené ve spolupráci s Unii neslyšících Brno.

Bc. DENISA LACHMANOVÁ

Dobrovolník výboru Jablíčka dětem, spolek. Denisa studuje na FF UK obor Čeština v komunikaci neslyšících, momentálně je v druhém ročníku magisterského studia. Znakový jazyk se začala učit nástupem na vysokou školu. Baví ji práce s dětmi a s lidmi obecně, proto ji můžete vídat na akcích Jablíčka jako tlumočnici.

Eva Franková

VENDULA KOLÁČNÁ

Dobrovolník výboru Jablíčko dětem, spolek. Vendula je od malička nedoslýchavá, znakový jazyk umí diky rodičům, kteří jsou neslyšící. Chodí do běžné školy pro slyšící. Pravidelně se zúčastňuje akcí Jablíčka už od jeho založení. Nejdříve jako dítě, poté jako dobrovolník.

Michael Veselý

Dobrovolník výboru, Jablíčka dětem, spolek. Míša je neslyšící. Chodí do školy v Radlicích. Oba jeho rodiče jsou neslyšící a všichni používají znakový jazyk. Míša je aktivní ve filmovaní pod LMV – CDW. Pravidelně natáčí i pořady ve škole v Radlicích. Zúčastňuje se akcí Jablíčka od jeho založení a teď i vypomáhá.